Lichtmasten

De ontwikkeling van biobased lichtmasten blijkt de grootste uitdaging van de Biobased Proeftuin te zijn. De lichtmasten van hernieuwbare biobased grondstoffen moeten namelijk zo sterk zijn dat ze een hoogte van minimaal acht meter aankunnen. Er zijn vier typen biobased lichtmasten getest: twee lichtmasten van bamboe en twee lichtmasten van natuurvezel. De proef met bamboe heeft helaas niet gewerkt. De twee lichtmasten van natuurvezel staan nog steeds in de Biobased Proeftuin.

Locaties toepassing biobased lichtmasten

De locaties van de lichtmasten betreft de tussenberm tussen de rijbaan en het fietspad ter hoogte van de uitritten van Horse Paradise Stables en die bij Magic Stables. Het nieuwe lichtbeeld verhoogt de attentiewaarde bij de desbetreffende uitritten. Er zal geen extra hinder en lichtvervuiling zijn op de faunapassage, omdat de lichtmasten op gelijke afstand staan van de faunapassage.

Lichtmasten

De biobased lichtmasten hebben een maximale lichtpunthoogte hebben van acht meter, zij voldoen aan de NEN-EN 40 en zijn cilindrisch conisch uitgevoerd. Dit laatste houdt in dat het grondstuk tot maximaal één meter boven het mastluik uitgevoerd is in cilindrisch staal. De grondstukbescherming en de maaiveldbescherming is bij alle lichtmasten uitgevoerd in Natural Plastics.  

Het conische bovendeel van de lichtmast heeft een biobased karakter door toepassing van verschillende materialen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bamboe, Natural Plastics in combinatie met een versterkingsvezel en Greenfiber, natuurvezelmatten in combinatie met een biobased polyesterhars. 

De lichtmasten zijn met gangbare machines en uitvoeringsmethoden aangebracht en worden daarmee ook onderhouden. 

Maaibeschermers

De biobased maaibeschermer bestaat uit bioplastic palen en een bioplastic scherm. Het zijn harde objecten die de lichtmasten beschermen tegen onnodige beschadigingen die onder andere door het maaien kunnen ontstaan. De maaibeschermer van Natural Plastics is rondom de biobased lichtmasten in de proeftuin geplaatst en bestaat uit bioplastic palen en een bioplastic scherm. De ruimte tussen de lichtmast en de maaibeschermer wordt opgevuld met bijenplantjes en schrale grond (geschikt voor bijenplantjes). 

De bioplastic maaibeschermer is vervaardigd uit granulaat. Dit materiaal is gemaakt van suikerriet dat minimaal 98% biobased is. De maaibeschermer is wel biobased, maar niet afbreekbaar. De chemische eigenschappen van het suikerriet zorgen er namelijk voor dat het materiaal niet afbreekt.  

De maaibeschermer wordt verstevigd door bioplastic paaltjes.  

Voor de bijenplantjes wordt een inheems meerjarig kruidenmengsel ingezaaid: ‘Bij3 Bijenmengsel inheems meerjarig’ van leverancier De Bolderik. Dit is een kleurrijk mengsel met meerjarige, inheemse soorten voor een langdurend resultaat. Dit bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van één seizoen en het zorgt voor een duurzame bij-vriendelijke omgeving.