Monitoring

De projectdoelstellingen met betrekking tot de realisatie zijn behaald: de eerste Noord-Hollandse Biobased Proeftuin is een feit.

De proeftuin is zo optimaal mogelijk ingericht met diverse producten en moet leiden tot een goed onderbouwde publicatie over biobased materialen voor grootschalige toepassingen in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector. Het uiteindelijke doel is om de biobased producten zo door te ontwikkelen dat ze Europees goedgekeurd kunnen worden met een KIWA / KOMO of CE-markering. Zodoende heeft de Provincie Noord-Holland het onderhoud van deze proeftuin voor een periode van 10 jaar ondergebracht bij Dura Vermeer.

Schouw/inspectie

Om onveilige situaties zoveel mogelijk te vermijden, vindt er elke twee maanden een inspectie plaats door Dura Vermeer. Twee keer per jaar meet Dura Vermeer de belangrijkste eigenschappen van de biobased producten in de Biobased Proeftuin voor opschaling. De stroefheid van de deklaag in de verschillende proefvakken en de reflectie van de markering worden dan gecheckt.

Publicatie

De resultaten van de ontwikkeling van de biobased producten zullen drie keer worden gepubliceerd in een nader te bepalen technisch vakblad. Deze publicaties zullen ook terug te vinden zijn op deze website.