Het idee

‘Met deze allereerste Noord-Hollandse Biobased Proeftuin wil de provincie Noord-Holland onderzoeken of deze materialen een goed alternatief bieden voor veelgebruikte fossiele grondstoffen. Dit is één van de innovatieve manieren om duurzaamheid te vergroten’, aldus projectmanager Adrie van Hoekelen. BouwCirculair interviewde hem over de Biobased Proeftuin. Onderstaand een deel van het interview.

Waarom een biobased proeftuin?

‘De provincie ziet veel ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzaam bouwen bij opdrachtnemers. De provincie wil ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons land en wil de markt stimuleren om aan de slag te gaan met innovaties die bijvoorbeeld bijdragen aan CO2-reductie of circulariteit. De proeftuin draagt bij aan de transitie van traditionele materialen naar duurzame biobased varianten binnen de Grond, Weg- en Waterbouwsector.’ 

Hoe lang loopt het project?

‘De proeftuin heeft een looptijd van tien jaar. Gedurende die tijd worden veel verschillende biobased materialen getest om inzicht te krijgen in de sterkte en kwaliteit van het materiaal. De provincie wil zo onderzoeken of deze materialen een duurzaam alternatief bieden voor veelgebruikte reguliere methodes.’ 

Waar vind ik de proeftuin?

‘De proeftuin is te vinden op de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer, ter hoogte van het Amsterdamse Bos. Het stuk is circa 850 meter.’ 

Welke biobased producten worden toegepast?

'Dura Vermeer ontwikkelt samen met partners (nieuwe) biobased materialen en test deze op verschillende plekken op het traject. Zo is het asfalt van de rijbaan voorzien van biobased bindmiddelen (bijvoorbeeld koolzaadolie) en zijn de verkeersborden gemaakt van gelamineerde bamboestroken en bioplastic. Verder worden biobased materialen toegepast in bijvoorbeeld lichtmasten, trottoirbanden, faunapassages, wegmeubilair en hectometerpaaltjes. Een aantal biobased materialen is zichtbaar voor de weggebruiker, maar niet alle materialen zijn met het blote oog te zien. Daarom wordt er langs de weg een informatiebord geplaatst met meer informatie over de verschillende toepassingen.’ 

Wat is het doel van de proeftuin? Wat wil de provincie ermee bereiken?

‘Provincie Noord-Holland wil de mogelijkheid bieden om de komende tien jaar nieuwe biobased materialen te ontwikkelen en te onderzoeken of deze een duurzaam alternatief zijn voor veel gebruikte ‘lineaire’ materialen en methoden. Wij willen ertoe bijdragen dat deze nieuwe producten ook daadwerkelijk in Nederland worden toegepast.’ 

Het gehele artikel is hier te vinden.