Uitvoering

Na de laboratoriumfase zijn we de producten gaan toepassen in de praktijk.

De praktijk

Verkeersborden, lichtmasten, betontegels, faunarasters en zitbankjes zijn geleverd en geplaatst zoals we gewend zijn. Het aanbrengen van het asfalt vraagt eigenlijk de meeste aandacht. Dit product is namelijk nog niet in grote hoeveelheden getest en is in deze Biobased Proeftuin voor het eerst in de praktijk gebracht. Vooral technische eigenschappen (aanvangstemperatuur, samenstelling in de asfaltmolen, verwerking op het werk en verdichten) zijn van belang voor het leveren van een kwalitatief goed product. Tot op heden is dit proces goed verlopen. Soms was het asfalt iets moeilijker te verwerken en sommige samenstellingen hadden een aparte geur bij het aanbrengen.  

De Biobased Proeftuin is nu voorzien van een groot aantal biobased producten (ruim 20 verschillende soorten). Deze zullen de komende jaren worden gemonitord en de proeftuin wordt in de toekomst uitgebreid met nieuw te ontwikkelen producten.