Betonelementen

De elementen van biobased beton zijn vervaardigd met grondstoffen die hun oorsprong vinden in organisch (rest)materiaal. Biobound betonmortel is gemaakt met Miscanthus Giganteus, ofwel olifantengras.

Miscanthusgras

Miscanthusgras is een gras(riet)soort die groeit door opname van CO2, stikstof en fijnstof uit de omgeving. Als kers op de taart is dit gewas ook vogelwerend, met name voor ganzen. Door deze eigenschappen wordt deze grassoort vaak geteeld in de omgeving van luchthavens, waaronder ook rondom Schiphol. Na het jaarlijks oogsten van dit gewas wordt dit vermalen tot vezels in verschillende groottes en vervolgens gebruikt voor diverse toepassingen. In biobased beton zijn de fossiele grondstoffen zand en grind gedeeltelijk vervangen door de biobased grondstof miscanthusgras. Het aandeel miscanthus in het biobased beton is substantieel: 10 tot zelfs 25% van het productvolume. Naast miscanthusgras zijn in biobased beton ook afvalstoffen gebruikt om nieuwe hoogwaardige betonproducten te maken, zoals schoon beton zand/puingranulaat.

Faunapassage

Er zijn in de Biobased Proeftuin twee faunapassages aangelegd, beide met verschillende samenstellingen van het toegepaste biobased beton. In faunapassage 1 is een betonmengsel toegepast dat voor 10% bestaat uit miscanthusgrasbeton. In faunapassage 2 bestaat dit betonmengsel voor 25% uit miscanthusgrasbeton.

Proefvak 6a en 6b fietspad bosrandweg

Er zijn in de Biobased Proeftuin twee proefvakken met een biobased betonverharding aangelegd. Beide proefvakken bestaan uit fietspadplaten die voorzien zijn van een nieuw biobased  

betonmengsel in de boven- en onderlaag van de betonplaat. Het betonmengsel is samengesteld uit 50% gekalibreerd en gekneusd miscanthusgras en is aangevuld met gerecycled beton. De twee proefvakken zijn uniek. Eén toepassing is direct in het werk gestort/aangebracht. De andere methode is vooraf in de fabriek geproduceerd en is in prefabvorm aangebracht. Deze verschillende toepassingen worden in de proeftuin met elkaar vergeleken.

Grasbetontegels

In de bermen langs de rijbaan van de Biobased Proeftuin liggen biobased grasbetontegels. Deze tegels zijn uitgevoerd in 10% miscanthusgrasbeton.

Zitbank

Binnen de Biobased Proeftuin staat een zitbankje van biobased beton, die is uitgevoerd in 50% miscanthusgrasbeton.