De innovatie

Adelbert De Vreese, directeur Dura Vermeer: 'De eerste dag dat ik bij Dura Vermeer begon, werd het mij duidelijk dat ik bij een familiebedrijf kwam werken waar bouwen aan een wereld voor de volgende generatie in de genen zit.

Adelbert de Vreese aan het woord

De bouwsector is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het grondstoffenverbruik, energieverbruik en de CO₂-uitstoot. Ik geloof dat er de komende jaren doorbraken mogelijk zijn om het grondstoffenverbruik te verminderen en het energieverbruik en de CO₂- uitstoot significant te verlagen. De bouwsector kan dit echter niet alleen. Er is ook ruimte nodig in aanbestedingenland.  

Het is heel mooi om te zien dat de provincie Noord-Holland een project op de markt brengt waar het testen van materialen centraal staat en waar echt gezocht wordt naar nieuwe biobased producten. Om te leren hoe deze producten zich in de praktijk gedragen, is het belangrijk dat we dit voor een langere periode kunnen monitoren. We krijgen dan ook de kans om de producten tien jaar lang te beproeven. De informatie die we hieruit verkrijgen, delen we met de markt zodat kruisbestuiving plaatsvindt. Het delen van kennis is een heel belangrijk onderdeel van dit project. Er is veel interesse voor deze ontwikkelingen vanuit de markt en vanuit de omgeving. Biobased projecten zijn nog veel te schaars en zijn hard nodig om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. Deze proeftuin is dan ook een goed initiatief en sluit mooi aan bij Dura Vermeer’s ambitie om een wereld te bouwen voor de volgende generaties.’ 

Adelbert de Vreese laat de Biobased Proeftuin zien tijdens een aflevering van het programma "Jouw Noord-Holland”. Bekijk hieronder de aflevering.

Bekijk de Biobased Proeftuin