Samenwerking

Een samenwerking tussen provincie Noord-Holland, Dura Vermeer (en partners), de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam.

Samenwerking

De Biobased Proeftuin is de eerste Noord-Hollandse biobased proeftuin. Hier worden materialen en producten zonder keurmerk getest. Vanzelfsprekend staat hierbij de verkeersveiligheid voorop. Tijdens het testen van deze materialen kan blijken dat ze in kwaliteit niet voldoen. Zo kan bijvoorbeeld een asfaltdeklaag van een proefvak na een paar maanden al aan vervanging toe zijn. Op die momenten doen we er alles aan om de hinder voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Door een goede afstemming met de provincie Noord-Holland wordt ervoor gezorgd dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt.

De Biobased Proeftuin is een ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, bouwer Dura Vermeer (en haar partners), de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam.

Triple Helix

Voor de ontwikkeling van de biobased producten wordt gewerkt volgens het Triple Helix-model. Dit model is gebaseerd op een samenwerking tussen drie partijen, namelijk overheid, het hoger onderwijs en ondernemers.  

De drie partijen betreffen in dit project:  

Overheid = Provincie Noord-Holland  
Hoger onderwijs = Hogeschool van Amsterdam  
Ondernemer = Dura Vermeer  

Deze partijen werken samen aan een op kennis gebaseerde economie. Hier wordt zoveel mogelijk gezocht naar synergievoordelen.

Dit project is een samenwerking tussen: